Hoppa till sidans innehåll

Medlem i ASK


Ditt medlemskap i Avans sportklubb (ASK) betyder mycket för klubbens verksamhet.

MEDLEMSAVGIFTEN för 2022 är:

Familj, inkl barn under 18 år:  300 kr

Enskild medlem (oavsett ålder): 150 kr  

Vi är tacksamma om namn, personnummer och e-post anges på inbetalningskortet eller till vår medlemsorganisatör.  

Betala in medlemsavgiften på bankgiro 5863-0187

 

Vår verksamhet under 2021 har fortsatt påverkats av Covid-19 men 2022 ser ut att föra med sig en lindring. I vinter håller vi vår egen ishockeybana öppen för skolbarnen under dagtid och alla hockeyspelare under kvällar och helger. Skidspåret hålls upp och Hultrundan plogas för alla motionärer. Basketlaget 09-10 och Bollkulgruppen 12-14 kan träna i gymnastikhallen igen och gymverksamheten fortsätter inom ramar som minimerar smittoriskerna. 

 Som medlem bidrar Du till att möjliggöra våra olika verksamheter som består av:

  • Ungdomsbasket och Bollkul (kontakta Linda 070-2308533 för mer info)
  • Skridskoskola och hockey (kontakta Svante 0730-578004 för mer info)
  • Motionsgymnastik (kontakta Lena 073-0501223 för mer info)
  • Ridsport (kontakta Katarina 070-6868090 för mer info)
  • Gymverksamhet (kontakta Carina 070-3001118)
  • Tipspromenader, Pimpeltävling, mm. aktiviteter
  • Upprätthållandet av skidspår med start vid hockeybanan
  • Plogning av promenadslingan Hultrundan vintertid
  • Skötseln av Ridbanan som drivs av Avans
  • Sedan 2017 har vi ett Gym av högsta klass!

MEDLEMSAVGIFTEN för 2022 är:

Familj, inkl barn under 18 år:                                                  300 kr

Enskild medlem (oavsett ålder):                                              150 kr

Som medlem kan du även lösa gymkort, kostnad för 1 år:   1200 kr

Därtill kan medlemmar lösa ridbanekort för 2022:                  100 kr

 

Ange namn vid inbetalning. Ni som är nya medlemmar: Kontakta föreningens kassör Martin Holmbom via e- post This is a mailto link för att ge närmare information om alla familjemedlemmars namn och personnummer.

 

Välj typ av medlemskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. För att utöva en idrott ska du markera kryssrutan för den idrotten under "Jag vill vara aktiv i följande idrotter". Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de du önskar vara aktiv inom.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Ange dina personuppgifter
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Du är under 18 år, ange minst en målsman
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Postadress:
Avans SK
Martin Holmbom, Baronvägen 322
97594 Luleå

Besöksadress:
Avan, Avans byaväg
97594 Luleå

Kontakt:
Tel: 0736614671
E-post: martin_holmbom@hotma...

Se all info

Idrottens bingo